Informaţie succintă despre petiţiile adresate Guvernului şi primirea cetăţenilor în audiență

Informaţie succintă despre petiţiile adresate Guvernului şi primirea cetăţenilor în audiență

Informaţia succintă despre petiţiile adresate Guvernului şi primirea cetăţenilor în audienţă conține date despre:

  1. Petiţii înregistrate.
  2. Cetăţeni primiţi în audienţă de către colaboratorii secţiei petiţii şi audienţă.
  3. Petiţii expediate spre examinare ministerelor, altor autorităţi administrative centrale.
  4. Petiţii expediate spre examinare autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I şi II.
  5. Petiţii examinate în cadrul Cancelariei de Stat.

 

Notă informativă privind examinarea petiţiilor adresate Guvernului şi audienţa cetăţenilor în cadrul Cancelariei de Stat pentru anul 2016

Nota informativă privind examinarea petiţiilor adresate Guvernului şi audienta cetăţenilor în anul 2016

Informaţie succintă despre petiţiile adresate Guvernului şi primirea cetăţenilor în audienta pe perioada anului 2016

Informaţie succintă despre petiţiile adresate Guvernului şi primirea cetăţenilor în audienta pe perioada anului 2015

Nota informativă privind examinarea petiţiilor adresate Guvernului şi audienta cetăţenilor în anul 2015